Dům č. 4 – spodní stavba hotova

Podle plánu již naplno probíhá také stavba posledního bytového domu č. 4. Ačkoliv nové konstrukce nejsou v této fázi stavby na první pohled tolik viditelné, o to důležitější a náročnější jsou. Byly již dokončeny všechny zemní práce, základové konstrukce, podzemní rozvody instalací a spodní stavba je završena betonáží základové desky. Rovněž probíhají rezervace posledních volných bytů […]

Číst více »

Dům č. 3 – dokončování hrubé stavby

I přes ne zcela příznivé klimatické podmínky úspěšně pokračují stavební práce na bytovém domě č. 3. V těchto dnech se provádí zdění svislých konstrukcí posledního – pátého podlaží. Následovat bude zastropení tohoto patra a stavba střešní konstrukce. Práce probíhají podle harmonogramu, aby nové byty byly letos včas dokončeny a předány klientům.

Číst více »

Ceny tepla klesnou

Citace tiskové zprávy: Dobrá zpráva putuje do prostějovských domácností, které odebírají teplo z městských kotelen. Zálohová cena pro rok 2018 činí 481,55 Kč/GJ (vč. DPH), což je v horizontu posledních tří let pokles o 161 Kč/GJ, tedy o více než 25 %. „Tohoto snížení se nám podařilo dosáhnout nejen příznivým vývojem cen plynu, ale především vybudováním kogeneračních […]

Číst více »

Dům č. 4 – zahájení výstavby, rezervace bytů v polovině

Již dříve avizovaná stavba bytového domu č. 4 má konkrétní termín. Výstavba bude oficiálně zahájena na začátku listopadu 2017 a délka realizace je plánovaná opět na 14 měsíců. Jedná se o poslední z domů projektu Nová Okružní. Současně pokračují rezervace bytů v tomto domě. Aktuálně je již zadána přibližně polovina bytů z nabídky.

Číst více »

Dům č. 3 – stavba pokračuje, všechny byty zadány

Stavba bytového domu č. 3 plynule pokračuje. Aktuálně probíhá betonáž stropu nad prvním nadzemním podlažím a připravují se vyzdívky stěn podlaží druhého. Průběžně se také realizují související konstrukce, jako výtahová šachta a další. Nabídka bytů domu č. 3 je již uzavřena, všechny byty tohoto domu jsou zadány.

Číst více »

Nové byty v nabídce – bytový dům č. 4

Vzhledem k již omezené nabídce bytů v domě č. 3 investor rozhodnul o zahájení nabídky domu č. 4. Stavba tohoto domu naváže na předcházející 3. etapu projektu. Bytový dům č. 4 je poslední z domů projektu Nová Okružní. Zahájení výstavby je plánováno ještě do konce roku 2017 a potrvá opět 14 měsíců. Zájemci mohou kontaktovat prodejce, který sdělí […]

Číst více »

Dům č. 2 – blíží se dokončení, všechny byty zadány

Průběžně pokračují veškeré práce na stavbě druhého bytového domu – instalace, vnitřní omítky, podlahy, zateplovací systém a další. Dokončování stavby a kolaudace se předběžně plánuje na přelom podzimu a zimy 2017, o přesných termínech budou všichni klienti včas informováni. V tomto domě jsou všechny byty i garáže již zadány, žádný není volný.

Číst více »

Dům č. 3 ve výstavbě

Stavba bytového domu č. 3 úspěšně pokračuje. V současnosti jsou dokončovány základové konstrukce, na které naváže stavba nadzemních podlaží. Součástí „spodní stavby“ byly rovněž inženýrské sítě – kanalizace, vodovod a horkovod, pokračují také práce na dokončení přeložky plynovodu, vedoucího kolem stavby. Současně pokračuje předprodej bytů tohoto domu. Aktuálně jsou zadány již všechny, kromě posledních 6 bytů.

Číst více »