Příprava zahájení stavby domu č. 3

V plném proudu jsou také přípravné práce pro stavbu domu BD3. Ačkoliv tyto práce zatím nejsou tak viditelné, jako na sousedním domě č. 2, o to intenzivněji probíhají. Po vyklizení a oplocení prostoru pro staveniště BD3 již byla provedena skrývka ornice a zajištěna nezbytná archeologická kontrola v místě výstavby. Současně probíhá příprava pro realizaci podzemních vedení inženýrských […]

Číst více »

Stavba po zimě opět naplno pokračuje

Po letošní zimě, bohaté na sníh a mrazivé teploty, se opět naplno rozběhly stavební práce na bytovém domě BD2. V těchto dnech již probíhá betonáž stropu nad druhým nadzemním podlažím. Následně budou podle harmonogramu navazovat vyzdívky stěn třetího podlaží.

Číst více »

Zahájení prodeje bytů bytového domu č. 3

S ohledem na značný zájem o byty projektu Nová Okružní a jejich doprodej v rámci druhého bytového domu bylo rozhodnuto o pokračování výstavby třetí etapou – stavbou bytového domu č. 3. Výstavba BD3 bude zahájena na jaře roku 2017 a potrvá 14 měsíců. Zájemci proto již nyní mohou kontaktovat našeho prodejce, který sdělí všechny potřebné informace, týkající […]

Číst více »

Stavba začíná růst

Po dokončení základových konstrukcí se naplno rozjela výstavba horní stavby druhého bytového domu. Začala tím fáze stavby, kdy dům bude růst tak říkajíc před očima. Na začátku prosince jsou již vyzděny hlavní nosné konstrukce přízemí a provádí se bednění pro betonáž prvního stropu. Probíhají také práce na venkovních inženýrských sítích.

Číst více »

Dokončení spodní stavby

Betonáží základové desky byla na konci října dokončena spodní stavba bytového domu č. 2. V rámci této etapy byly provedeny zemní práce, základy budovy a část kanalizace. Na základovou desku naváže zdění stěn prvního nadzemního podlaží a další konstrukce. Práce probíhají v souladu s harmonogramem výstavby.

Číst více »

Koupelnové studio

Investor projektu Nová Okružní vybral koupelnové studio. Partnerem se staly Koupelny Ptáček, které jsou jedním z největších tuzemských dodavatelů sanitární techniky. Klienti Nové Okružní budou mít již brzy možnost řešit individuální požadavky a představy o své koupelně v prodejně na Brněnské ulici. Vzhled standardní koupelny je k nahlédnutí na těchto stránkách v sekci Fotogalerie.

Číst více »

Zahájení stavby

Dle platného harmonogramu byla dne 15. 8. 2016 zahájena výstavba druhé etapy projektu Nová Okružní – bytového domu č. 2. Stavba začala předáním staveniště generálnímu dodavateli, který již buduje oplocení, zařízení staveniště a zahájil zemní práce.

Číst více »

Výběr dodavatele stavby

Po důkladném hodnocení byl definitivně vybrán generální dodavatel stavby Nové Okružní. Stala se jím renomovaná brněnská společnost KOMFORT, a.s. s mnohaletou historií a bohatými zkušenostmi zejména v oblasti bytových staveb. Výstavba bude zahájena 15. 8. 2016 a potrvá 14 měsíců.

Číst více »

Zahájení prodeje nových bytů

Na základě rozhodnutí o pokračování výstavby projektu Nová Okružní je od července opět zahájen prodej našich nových bytů. Nabídka reaguje na dlouhodobý zájem veřejnosti a dotazy, týkající se možnosti koupě bytů. Věříme, že nabídka bytových jednotek bude atraktivní. Zájemci mohou kontaktovat našeho prodejce, který sdělí všechny potřebné informace, týkající se projektu a možností rezervace bytů.

Číst více »