Vizualizace

Připravili jsme pro Vás několik vizualizovaných snímků a krátký film, zobrazující stavbu bytových domů Nová Okružní. Touto formou se snažíme co nejnázorněji přiblížit vzhled, architektonickou podobu, prostředí i atmosféru bytových domů, které pro jeho nové obyvatele budujeme. Díky skvělým možnostem počítačové techniky a zejména šikovnosti našich spolupracovníků snímky vykreslují reálnou podobu staveb, kterou tak můžete sledovat a srovnávat s výsledkem naší práce přímo na staveništi.