Nové byty v nabídce – bytový dům č. 4

Vzhledem k již omezené nabídce bytů v domě č. 3 investor rozhodnul o zahájení nabídky domu č. 4. Stavba tohoto domu naváže na předcházející 3. etapu projektu. Bytový dům č. 4 je poslední z domů projektu Nová Okružní. Zahájení výstavby je plánováno ještě do konce roku 2017 a potrvá opět 14 měsíců. Zájemci mohou kontaktovat prodejce, který sdělí […]

Číst více »

Dům č. 2 – blíží se dokončení, všechny byty zadány

Průběžně pokračují veškeré práce na stavbě druhého bytového domu – instalace, vnitřní omítky, podlahy, zateplovací systém a další. Dokončování stavby a kolaudace se předběžně plánuje na přelom podzimu a zimy 2017, o přesných termínech budou všichni klienti včas informováni. V tomto domě jsou všechny byty i garáže již zadány, žádný není volný.

Číst více »

Dům č. 3 ve výstavbě

Stavba bytového domu č. 3 úspěšně pokračuje. V současnosti jsou dokončovány základové konstrukce, na které naváže stavba nadzemních podlaží. Součástí „spodní stavby“ byly rovněž inženýrské sítě – kanalizace, vodovod a horkovod, pokračují také práce na dokončení přeložky plynovodu, vedoucího kolem stavby. Současně pokračuje předprodej bytů tohoto domu. Aktuálně jsou zadány již všechny, kromě posledních 6 bytů.

Číst více »

Příprava zahájení stavby domu č. 3

V plném proudu jsou také přípravné práce pro stavbu domu BD3. Ačkoliv tyto práce zatím nejsou tak viditelné, jako na sousedním domě č. 2, o to intenzivněji probíhají. Po vyklizení a oplocení prostoru pro staveniště BD3 již byla provedena skrývka ornice a zajištěna nezbytná archeologická kontrola v místě výstavby. Současně probíhá příprava pro realizaci podzemních vedení inženýrských […]

Číst více »

Stavba po zimě opět naplno pokračuje

Po letošní zimě, bohaté na sníh a mrazivé teploty, se opět naplno rozběhly stavební práce na bytovém domě BD2. V těchto dnech již probíhá betonáž stropu nad druhým nadzemním podlažím. Následně budou podle harmonogramu navazovat vyzdívky stěn třetího podlaží.

Číst více »

Zahájení prodeje bytů bytového domu č. 3

S ohledem na značný zájem o byty projektu Nová Okružní a jejich doprodej v rámci druhého bytového domu bylo rozhodnuto o pokračování výstavby třetí etapou – stavbou bytového domu č. 3. Výstavba BD3 bude zahájena na jaře roku 2017 a potrvá 14 měsíců. Zájemci proto již nyní mohou kontaktovat našeho prodejce, který sdělí všechny potřebné informace, týkající […]

Číst více »

Stavba začíná růst

Po dokončení základových konstrukcí se naplno rozjela výstavba horní stavby druhého bytového domu. Začala tím fáze stavby, kdy dům bude růst tak říkajíc před očima. Na začátku prosince jsou již vyzděny hlavní nosné konstrukce přízemí a provádí se bednění pro betonáž prvního stropu. Probíhají také práce na venkovních inženýrských sítích.

Číst více »

Dokončení spodní stavby

Betonáží základové desky byla na konci října dokončena spodní stavba bytového domu č. 2. V rámci této etapy byly provedeny zemní práce, základy budovy a část kanalizace. Na základovou desku naváže zdění stěn prvního nadzemního podlaží a další konstrukce. Práce probíhají v souladu s harmonogramem výstavby.

Číst více »

Koupelnové studio

Investor projektu Nová Okružní vybral koupelnové studio. Partnerem se staly Koupelny Ptáček, které jsou jedním z největších tuzemských dodavatelů sanitární techniky. Klienti Nové Okružní budou mít již brzy možnost řešit individuální požadavky a představy o své koupelně v prodejně na Brněnské ulici. Vzhled standardní koupelny je k nahlédnutí na těchto stránkách v sekci Fotogalerie.

Číst více »