Dům č. 4 – poslední volné byty

Tak jako rychle postupuje stavba bytového domu, plní se také obsazenost jednotlivých bytů. Aktuálně je již rezervováno 23 bytů, volných zbývá pouze posledních 6 bytů. S ohledem na rychlý postup stavby je také již poslední možnost realizace dílčích stavebních úprav v bytech – tak zvaných klientských změn.

Číst více »

Dům č. 4 – hrubá stavba

S příchodem prázdnin vstoupila stavba domu č. 4 do svého druhého poločasu. Byly dokončeny všechny hlavní nosné konstrukce, stropy a inženýrské sítě. Nyní stavba pokračuje navazujícími pracemi, jako jsou střešní konstrukce, vyzdívky příček, montáže oken, vnitřní rozvody instalací a další. Stavba probíhá řádně a dle plánovaného harmonogramu.

Číst více »

Dům č. 3 – blíží se závěr stavby

Stavba bytového domu č. 3 vstoupila do závěrečné fáze. Uvnitř budovy i zvenčí probíhají kompletační a dokončovací práce – montáže konstrukcí, instalace, obklady, úpravy povrchů a další finalizace. Hotovy jsou již veškeré podzemní inženýrské sítě a přípojky stavby, naplno probíhají také práce na venkovních komunikacích a zpevněných plochách. Vše tedy úspěšně spěje ke svému závěru, […]

Číst více »

Dům č. 4 – stavba pokračuje

S končící zimou se naplno rozběhly práce na stavbě domu č. 4. I přes chladné zimní počasí stavba tohoto domu nebyla přerušena, takže s nastupujícím jarem je budova již v úrovni druhého podlaží. Aktuálně se dokončuje nosné zdivo tohoto podlaží, provádí se betonáž výtahové šachty a probíhá příprava na bednění stropu a podlahové konstrukce podlaží třetího. Nadále také […]

Číst více »

Dům č. 3 – prohlášení vlastníka

S pokračujícími pracemi na domu č. 3 dospěla stavba do takové fáze, která umožnila vklad dokumentu tak zvaného „Prohlášení vlastníka“ do katastru nemovitostí. Díky tomu jsou všechny budoucí bytové jednotky již vymezeny nejen fakticky – stavebně, ale také formálně čili jsou již v katastru zapsány jako rozestavěné jednotky. Stavba domu současně nadále úspěšně pokračuje. Aktuálně probíhají práce […]

Číst více »

Dům č. 4 – spodní stavba hotova

Podle plánu již naplno probíhá také stavba posledního bytového domu č. 4. Ačkoliv nové konstrukce nejsou v této fázi stavby na první pohled tolik viditelné, o to důležitější a náročnější jsou. Byly již dokončeny všechny zemní práce, základové konstrukce, podzemní rozvody instalací a spodní stavba je završena betonáží základové desky. Rovněž probíhají rezervace posledních volných bytů […]

Číst více »

Dům č. 3 – dokončování hrubé stavby

I přes ne zcela příznivé klimatické podmínky úspěšně pokračují stavební práce na bytovém domě č. 3. V těchto dnech se provádí zdění svislých konstrukcí posledního – pátého podlaží. Následovat bude zastropení tohoto patra a stavba střešní konstrukce. Práce probíhají podle harmonogramu, aby nové byty byly letos včas dokončeny a předány klientům.

Číst více »

Ceny tepla klesnou

Citace tiskové zprávy: Dobrá zpráva putuje do prostějovských domácností, které odebírají teplo z městských kotelen. Zálohová cena pro rok 2018 činí 481,55 Kč/GJ (vč. DPH), což je v horizontu posledních tří let pokles o 161 Kč/GJ, tedy o více než 25 %. „Tohoto snížení se nám podařilo dosáhnout nejen příznivým vývojem cen plynu, ale především vybudováním kogeneračních […]

Číst více »