Dům č. 4 – spodní stavba hotova

Podle plánu již naplno probíhá také stavba posledního bytového domu č. 4. Ačkoliv nové konstrukce nejsou v této fázi stavby na první pohled tolik viditelné, o to důležitější a náročnější jsou. Byly již dokončeny všechny zemní práce, základové konstrukce, podzemní rozvody instalací a spodní stavba je završena betonáží základové desky. Rovněž probíhají rezervace posledních volných bytů […]

Read More »

Dům č. 3 – dokončování hrubé stavby

I přes ne zcela příznivé klimatické podmínky úspěšně pokračují stavební práce na bytovém domě č. 3. V těchto dnech se provádí zdění svislých konstrukcí posledního – pátého podlaží. Následovat bude zastropení tohoto patra a stavba střešní konstrukce. Práce probíhají podle harmonogramu, aby nové byty byly letos včas dokončeny a předány klientům.

Read More »