Dům č. 4 – poslední volné byty

Tak jako rychle postupuje stavba bytového domu, plní se také obsazenost jednotlivých bytů. Aktuálně je již rezervováno 23 bytů, volných zbývá pouze posledních 6 bytů. S ohledem na rychlý postup stavby je také již poslední možnost realizace dílčích stavebních úprav v bytech – tak zvaných klientských změn.

Read More »

Dům č. 4 – hrubá stavba

S příchodem prázdnin vstoupila stavba domu č. 4 do svého druhého poločasu. Byly dokončeny všechny hlavní nosné konstrukce, stropy a inženýrské sítě. Nyní stavba pokračuje navazujícími pracemi, jako jsou střešní konstrukce, vyzdívky příček, montáže oken, vnitřní rozvody instalací a další. Stavba probíhá řádně a dle plánovaného harmonogramu.

Read More »

Dům č. 3 – blíží se závěr stavby

Stavba bytového domu č. 3 vstoupila do závěrečné fáze. Uvnitř budovy i zvenčí probíhají kompletační a dokončovací práce – montáže konstrukcí, instalace, obklady, úpravy povrchů a další finalizace. Hotovy jsou již veškeré podzemní inženýrské sítě a přípojky stavby, naplno probíhají také práce na venkovních komunikacích a zpevněných plochách. Vše tedy úspěšně spěje ke svému závěru, […]

Read More »