Dokončení spodní stavby

Betonáží základové desky byla na konci října dokončena spodní stavba bytového domu č. 2. V rámci této etapy byly provedeny zemní práce, základy budovy a část kanalizace. Na základovou desku naváže zdění stěn prvního nadzemního podlaží a další konstrukce. Práce probíhají v souladu s harmonogramem výstavby.

Read More »