Dům č. 4 – zahájení výstavby, rezervace bytů v polovině

Již dříve avizovaná stavba bytového domu č. 4 má konkrétní termín. Výstavba bude oficiálně zahájena na začátku listopadu 2017 a délka realizace je plánovaná opět na 14 měsíců. Jedná se o poslední z domů projektu Nová Okružní. Současně pokračují rezervace bytů v tomto domě. Aktuálně je již zadána přibližně polovina bytů z nabídky.

Číst více »

Dům č. 3 – stavba pokračuje, všechny byty zadány

Stavba bytového domu č. 3 plynule pokračuje. Aktuálně probíhá betonáž stropu nad prvním nadzemním podlažím a připravují se vyzdívky stěn podlaží druhého. Průběžně se také realizují související konstrukce, jako výtahová šachta a další. Nabídka bytů domu č. 3 je již uzavřena, všechny byty tohoto domu jsou zadány.

Číst více »

Nové byty v nabídce – bytový dům č. 4

Vzhledem k již omezené nabídce bytů v domě č. 3 investor rozhodnul o zahájení nabídky domu č. 4. Stavba tohoto domu naváže na předcházející 3. etapu projektu. Bytový dům č. 4 je poslední z domů projektu Nová Okružní. Zahájení výstavby je plánováno ještě do konce roku 2017 a potrvá opět 14 měsíců. Zájemci mohou kontaktovat prodejce, který sdělí […]

Číst více »

Dům č. 2 – blíží se dokončení, všechny byty zadány

Průběžně pokračují veškeré práce na stavbě druhého bytového domu – instalace, vnitřní omítky, podlahy, zateplovací systém a další. Dokončování stavby a kolaudace se předběžně plánuje na přelom podzimu a zimy 2017, o přesných termínech budou všichni klienti včas informováni. V tomto domě jsou všechny byty i garáže již zadány, žádný není volný.

Číst více »

Dům č. 3 ve výstavbě

Stavba bytového domu č. 3 úspěšně pokračuje. V současnosti jsou dokončovány základové konstrukce, na které naváže stavba nadzemních podlaží. Součástí „spodní stavby“ byly rovněž inženýrské sítě – kanalizace, vodovod a horkovod, pokračují také práce na dokončení přeložky plynovodu, vedoucího kolem stavby. Současně pokračuje předprodej bytů tohoto domu. Aktuálně jsou zadány již všechny, kromě posledních 6 bytů.

Číst více »

Příprava zahájení stavby domu č. 3

V plném proudu jsou také přípravné práce pro stavbu domu BD3. Ačkoliv tyto práce zatím nejsou tak viditelné, jako na sousedním domě č. 2, o to intenzivněji probíhají. Po vyklizení a oplocení prostoru pro staveniště BD3 již byla provedena skrývka ornice a zajištěna nezbytná archeologická kontrola v místě výstavby. Současně probíhá příprava pro realizaci podzemních vedení inženýrských […]

Číst více »

Stavba po zimě opět naplno pokračuje

Po letošní zimě, bohaté na sníh a mrazivé teploty, se opět naplno rozběhly stavební práce na bytovém domě BD2. V těchto dnech již probíhá betonáž stropu nad druhým nadzemním podlažím. Následně budou podle harmonogramu navazovat vyzdívky stěn třetího podlaží.

Číst více »

Zahájení prodeje bytů bytového domu č. 3

S ohledem na značný zájem o byty projektu Nová Okružní a jejich doprodej v rámci druhého bytového domu bylo rozhodnuto o pokračování výstavby třetí etapou – stavbou bytového domu č. 3. Výstavba BD3 bude zahájena na jaře roku 2017 a potrvá 14 měsíců. Zájemci proto již nyní mohou kontaktovat našeho prodejce, který sdělí všechny potřebné informace, týkající […]

Číst více »