Dům č. 4 – stavba pokračuje

S končící zimou se naplno rozběhly práce na stavbě domu č. 4. I přes chladné zimní počasí stavba tohoto domu nebyla přerušena, takže s nastupujícím jarem je budova již v úrovni druhého podlaží. Aktuálně se dokončuje nosné zdivo tohoto podlaží, provádí se betonáž výtahové šachty a probíhá příprava na bednění stropu a podlahové konstrukce podlaží třetího. Nadále také […]

Read More »

Dům č. 3 – prohlášení vlastníka

S pokračujícími pracemi na domu č. 3 dospěla stavba do takové fáze, která umožnila vklad dokumentu tak zvaného „Prohlášení vlastníka“ do katastru nemovitostí. Díky tomu jsou všechny budoucí bytové jednotky již vymezeny nejen fakticky – stavebně, ale také formálně čili jsou již v katastru zapsány jako rozestavěné jednotky. Stavba domu současně nadále úspěšně pokračuje. Aktuálně probíhají práce […]

Read More »