Zahájení stavby

Dle platného harmonogramu byla dne 15. 8. 2016 zahájena výstavba druhé etapy projektu Nová Okružní – bytového domu č. 2. Stavba začala předáním staveniště generálnímu dodavateli, který již buduje oplocení, zařízení staveniště a zahájil zemní práce.

Read More »