Příprava zahájení stavby domu č. 3

V plném proudu jsou také přípravné práce pro stavbu domu BD3. Ačkoliv tyto práce zatím nejsou tak viditelné, jako na sousedním domě č. 2, o to intenzivněji probíhají. Po vyklizení a oplocení prostoru pro staveniště BD3 již byla provedena skrývka ornice a zajištěna nezbytná archeologická kontrola v místě výstavby. Současně probíhá příprava pro realizaci podzemních vedení inženýrských […]

Read More »