Dům č. 2 – blíží se dokončení, všechny byty zadány

Průběžně pokračují veškeré práce na stavbě druhého bytového domu – instalace, vnitřní omítky, podlahy, zateplovací systém a další. Dokončování stavby a kolaudace se předběžně plánuje na přelom podzimu a zimy 2017, o přesných termínech budou všichni klienti včas informováni. V tomto domě jsou všechny byty i garáže již zadány, žádný není volný.

Read More »

Dům č. 3 ve výstavbě

Stavba bytového domu č. 3 úspěšně pokračuje. V současnosti jsou dokončovány základové konstrukce, na které naváže stavba nadzemních podlaží. Součástí „spodní stavby“ byly rovněž inženýrské sítě – kanalizace, vodovod a horkovod, pokračují také práce na dokončení přeložky plynovodu, vedoucího kolem stavby. Současně pokračuje předprodej bytů tohoto domu. Aktuálně jsou zadány již všechny, kromě posledních 6 bytů.

Read More »