Dům č. 3 ve výstavbě

Stavba bytového domu č. 3 úspěšně pokračuje. V současnosti jsou dokončovány základové konstrukce, na které naváže stavba nadzemních podlaží. Součástí „spodní stavby“ byly rovněž inženýrské sítě – kanalizace, vodovod a horkovod, pokračují také práce na dokončení přeložky plynovodu, vedoucího kolem stavby. Současně pokračuje předprodej bytů tohoto domu. Aktuálně jsou zadány již všechny, kromě posledních 6 bytů.