Dům č. 3 – dokončování hrubé stavby

I přes ne zcela příznivé klimatické podmínky úspěšně pokračují stavební práce na bytovém domě č. 3. V těchto dnech se provádí zdění svislých konstrukcí posledního – pátého podlaží. Následovat bude zastropení tohoto patra a stavba střešní konstrukce. Práce probíhají podle harmonogramu, aby nové byty byly letos včas dokončeny a předány klientům.