Stavba začíná růst

Po dokončení základových konstrukcí se naplno rozjela výstavba horní stavby druhého bytového domu. Začala tím fáze stavby, kdy dům bude růst tak říkajíc před očima. Na začátku prosince jsou již vyzděny hlavní nosné konstrukce přízemí a provádí se bednění pro betonáž prvního stropu. Probíhají také práce na venkovních inženýrských sítích.