Dům č. 4 – stavba pokračuje

S končící zimou se naplno rozběhly práce na stavbě domu č. 4. I přes chladné zimní počasí stavba tohoto domu nebyla přerušena, takže s nastupujícím jarem je budova již v úrovni druhého podlaží. Aktuálně se dokončuje nosné zdivo tohoto podlaží, provádí se betonáž výtahové šachty a probíhá příprava na bednění stropu a podlahové konstrukce podlaží třetího.

Nadále také probíhají rezervace posledních bytů v projektu, aktuálně je k dispozici již pouze 12 bytových jednotek.