Dům č. 3 – prohlášení vlastníka

S pokračujícími pracemi na domu č. 3 dospěla stavba do takové fáze, která umožnila vklad dokumentu tak zvaného „Prohlášení vlastníka“ do katastru nemovitostí. Díky tomu jsou všechny budoucí bytové jednotky již vymezeny nejen fakticky – stavebně, ale také formálně čili jsou již v katastru zapsány jako rozestavěné jednotky.

Stavba domu současně nadále úspěšně pokračuje. Aktuálně probíhají práce na instalacích, vnitřních omítkách, osazují se zbývající okna, provádí se hydroizolace střechy a zámečnické konstrukce. Rovněž byly zahájeny práce na připojení domu k horkovodu.