Dům č. 4 – hrubá stavba

S příchodem prázdnin vstoupila stavba domu č. 4 do svého druhého poločasu. Byly dokončeny všechny hlavní nosné konstrukce, stropy a inženýrské sítě. Nyní stavba pokračuje navazujícími pracemi, jako jsou střešní konstrukce, vyzdívky příček, montáže oken, vnitřní rozvody instalací a další. Stavba probíhá řádně a dle plánovaného harmonogramu.