Dům č. 3 – blíží se závěr stavby

Stavba bytového domu č. 3 vstoupila do závěrečné fáze. Uvnitř budovy i zvenčí probíhají kompletační a dokončovací práce – montáže konstrukcí, instalace, obklady, úpravy povrchů a další finalizace. Hotovy jsou již veškeré podzemní inženýrské sítě a přípojky stavby, naplno probíhají také práce na venkovních komunikacích a zpevněných plochách. Vše tedy úspěšně spěje ke svému závěru, aby mohly proběhnout kolaudace stavby, které jsou plánovány na září tohoto roku. Následně, po nezbytných krocích, pak budou zahájeny přejímky nových bytů.