Ceny tepla klesnou

Citace tiskové zprávy:

Dobrá zpráva putuje do prostějovských domácností, které odebírají teplo z městských kotelen.

Zálohová cena pro rok 2018 činí 481,55 Kč/GJ (vč. DPH), což je v horizontu posledních tří let pokles o 161 Kč/GJ, tedy o více než 25 %.

„Tohoto snížení se nám podařilo dosáhnout nejen příznivým vývojem cen plynu, ale především vybudováním kogeneračních jednotek (společná výroba elektřiny a tepla – pozn. red.) na čtyřech největších kotelnách, které garantují příznivé ceny i do budoucna,“ konstatuje jednatel Domovní správy s.r.o. Vladimír Průša s tím, že konkrétní úspora na jednu bytovou jednotku oproti roku 2015 se tak bude pohybovat v řádech 3–4 tisíc korun.

„Chtěl bych tímto zároveň poděkovat občanům, že nepodlehli mnohdy neseriózním nabídkám různých zájmových skupin, nebo některých firem pohybujících se na trhu a slibujících nesplnitelné úspory. Často předkládají nepravdivé, nebo zkreslené údaje, což mnohdy vede k tomu, že lidé přejdou na ekonomicky horší způsob vytápění,“ dodává Průša.

V současné době pracuje Domovní správa s.r.o. se společností ČEZ na vytipování dalších kotelen, kde by bylo výhodné instalovat společnou výrobu elektřiny a tepla, tedy kogenerační jednotku, a dále tak ještě snížit náklady na vytápění.

Vývoj cen tepla za posledních 5 let (odběr z kotelen spravovaných Domovní správou Prostějov s.r.o.):

2013 – 580 Kč/GJ

2014 – 654 Kč/GJ

2015 – 643 Kč/GJ

2016 – 577 Kč/GJ

2017 – 544 Kč/GJ

Zálohová cena pro rok 2018  – 481 Kč/GJ

 

Zdroj: webové stránky města Prostějova, 11.12.2017 11:06:15 | jana.gaborova