Dům č. 2 – stavba se dokončuje, kolaudace

Stavba bytového domu č. 2 finišuje. Dokončují se veškeré práce a konstrukce uvnitř budovy i zvenčí. Provedeny byly již i komunikace a parkoviště před domem. Současně probíhá příprava kolaudací, které jsou plánovány na přelom října a listopadu.