Dům č. 3 – stavba pokračuje, všechny byty zadány

Stavba bytového domu č. 3 plynule pokračuje. Aktuálně probíhá betonáž stropu nad prvním nadzemním podlažím a připravují se vyzdívky stěn podlaží druhého. Průběžně se také realizují související konstrukce, jako výtahová šachta a další. Nabídka bytů domu č. 3 je již uzavřena, všechny byty tohoto domu jsou zadány.